ساعت کاری 8:00-20:00

گیلان- لنگرود

01342574009

پوستر مسابقه عکس دانشجویی

نمونه طراحی پوستر

مشخصات پروژه

کارفرمامعاونت فرهنگی دانشگاه گرگان
نرم افزار طراحیفتوشاپ
طراحمصطفی مهدوی
دسته بندیپوستر